Leeuwarden Fryslân 2018
Culturele Hoofdstad van Europa

 
Leeuwarden is samen met Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Dat jaar wordt aangegrepen om vol trots de kop boven het maaiveld uit te steken en met lef onze dromen na te jagen. Hoe vieren wij het moderne Friese leven en hoe laten we daarbij een gezonde planeet achter voor de generaties die komen? En hoe kunnen we onze buurlanden hierbij betrekken. Issues als schoon drinkwater, de multiculturele samenleving, duurzame innovatie en armoede bestrijding  verdienen daarbij de aandacht.  Durf, dromen en diversiteit. Het is de rode draad door de projecten, festivals, culturele routes, concerten en evenementen in 2018. Het word een uitdagend jaar.

Impuls
De Culturele Hoofdstad wil o.a. een structurele impuls geven aan de toerisme, één van de grootste economische sectoren van Fryslân. Ook het vergroten van de werkgelegenheid en het verbeteren van het onderwijs zijn twee speerpunten. Om dit te realiseren hebben de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân zichzelf 32 doelen gesteld.

Heel Fryslân doet mee
Op de site www.2018.nl worden de 40 grotere projecten uitgelicht. Naast die 40 grotere projecten zijn er nog 800 kleinere mienskip initiatieven (mienskip = de Friese gemeenschap)! De helft van de projecten vindt in Leeuwarden plaats en de overige 50% vindt elders in Fryslân plaats! Dus er is genoeg te doen in 2018.

Zichtbaarheid LF2018 binnen De Fryske Marren
Alle gemeenten schenken op hun eigen manier aandacht aan dit evenement. De Fryske Marren ondersteunt LF2018 en draagt bij aan de promotionele activiteiten. Het geeft een extra impuls aan de bekendheid van LF2018 binnen De Fryske Marren en de gemeente werkt samen aan de zichtbaarheid van LF2018 in de gehele provincie.

Meer lezen kan op de site van de gemeente de Fryske Marren https://www.defryskemarren.nl/publicaties/leeuwarden-fryslan-2018_43712/

 LF 2018 Informatiepunt
De eerste officiële infopunten- LF2018 van de gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske Marren zijn inmiddels geopend in VVV de Friese Meren Gaasterland Joure en haar agentschappen en in Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum. Ook in Sneek, Lemmer, Tytsjerksteradiel en Het Bilt zijn er infopunten geopend. Het informatie punt is bedoeld om bezoekers en inwoners in contact te brengen met regio-ambassadeurs. Regio ambassadeurs kunnen verder informeren en naar de juiste plek binnen het netwerk Leeuwarden-Fryslân 2018 doorverwijzen.

Wilt u meer lezen? www.2018.nl vertelt u er alles over.