Leeuwarden Fryslân 2018
Culturele Hoofdstad van Europa

 
In 2018 is Leeuwarden samen met Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa. Dat jaar wordt aangegrepen om vol trots de kop boven het maaiveld uit te steken en met lef onze dromen na te jagen. Hoe vieren wij het moderne Friese leven en hoe laten we daarbij een gezonde planeet achter voor de generaties die komen? En hoe kunnen we onze buurlanden hierbij betrekken. Issues als schoon drinkwater, de multiculturele samenleving, duurzame innovatie en armoede bestrijding  verdienen daarbij de aandacht.  Durf, dromen en diversiteit. Het is de rode draad door de projecten, festivals, culturele routes, concerten en evenementen in 2018. Het word een bijzonder jaar!

Heel Fryslân doet mee

Op de site www.Friesland.nl is onder de rubriek Culturele Hoofdstad naast het winnende bidbook, het hele programma met ticketverkoop ondergebracht. Naast die 40 grotere projecten zijn er ruim 800 kleinere mienskip initiatieven (mienskip = de Friese gemeenschap)! Ongeveer 40% van de projecten vindt in Leeuwarden plaats en de overige 60% vindt elders in Fryslân plaats! Het is dus een feest van en in heel Fryslân. En ook naast jou deur in Fryslân is iets te beleven.

Zichtbaarheid LF2018 binnen De Fryske Marren

Ook gemeente Fryske Marren ondersteunt LF2018 en draagt bij aan de promotionele activiteiten. Het geeft een extra impuls aan de bekendheid van LF2018 binnen De Fryske Marren en de gemeente werkt samen aan de zichtbaarheid van LF2018 in de gehele provincie. Op de site De Fryske Marren van de gemeente lees je meer over de initiatieven die er plaats vinden.

LF 2018 Informatiepunt
Inmiddels zijn in Fryslân diverse LF Infopunten geopend. In de Fryske Marren zijn dat VVV de Friese Meren Gaasterland met  8 fysieke punten, de Bibliotheken Mar en Fean, Miks Welzijn (Joure), Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum en het Woudagemaal in Lemmer. Het informatie punt is bedoeld om bezoekers en inwoners in contact te brengen met regio-ambassadeurs. Regio ambassadeurs kunnen verder informeren en naar de juiste plek binnen het netwerk Leeuwarden-Fryslân 2018.

Wilt u meer lezen? www.2018.nl vertelt u er alles over.